Visicons tổ chức buổi tập huấn công tác An toàn - Vệ sinh lao động

Ngày 01/11/2019 tại Hội trường Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons, đã diễn buổi tập huấn công tác AT-VSLĐ.

Thành phần tham dự gồm đầy đủ của đại diện Lãnh đạo Công ty, các nhân sự là trưởng các Phòng/ban đơn vị và các nhân sự làm công tác An toàn tại các công trình.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về công tác AT-VSLĐ trên các công trình của Công ty và là cơ hội nâng cao kiến thức, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thực hiện AT-VSLĐ.