Năng lực Tài chính


Visicons với mô hình là một công ty Cổ phần tiên phong trong ngành Xây dựng do vậy đã huy động được nguồn vốn lớn từ các Đại cổ đông có nguồn tài chính lớn cùng nhiều Cổ đông trong nước và một số Tập đoàn nước ngoài góp vốn. Thêm vào đó là hệ thống tín dụng từ các Ngân hàng lớn trong nước.

 

Nguồn tài chính minh bạch và phong phú được kiểm toán từ Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín lên đã tạo niềm tin vững chắc với các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp, Đối tác và Khách hàng hợp tác toàn diện, lâu dài.