Lĩnh vực hoạt động


Các ngành nghề kinh doanh chính:

►  Nhận thầu xây lắp các công trình xây dựng

         - Dân dụng và công nghiệp

         - Công trình kỹ thuật hạ tầng

         - Khu đô thị & Khu công nghiệp

         - Công trình quy mô lớn

         - Công trình đường giao thông, cầu, đường bộ

         - Công trình thuỷ lợi quy mô vừa

         - Thi công các loại nền móng

►  Xây dựng đường dây và trạm biến thế đến 35 KV

        - Lắp đặt kết cấu thép

        - Các thiết bị cơ điện, nước

        - Điều không, thông tin tín hiệu

        - Trang trí nội ngoại thất.

►  Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

►  Xây dựng và phát triển nhà, kinh doanh bất động sản.

►  Dịch vụ tư vấn quản lý dự án công trình

►  Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá, xuất khẩu lao động, xuất khẩu xây dựng

►  Kinh doanh các nghành nghề khác trong phạm vi đăng ký

    Phù hợp với qui định của pháp luật