Lịch sử phát triển


 

 

 

Ngày 06/08/1991: Công ty Xây dựng số 6 – VINASICO - trực thuộc VINACONEX:

   - Được thành lập ngày 6 tháng 8 năm 1991 theo Quyết định số 419BXD/TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng từ việc chuyển và đổi tên Xí nghiệp xây dựng số 2 trực thuộc Công ty dịch vụ và xây dựng nước ngoài - VINACONEX (nay là Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam) thành Công ty xây dựng số 6 – tên giao dịch  VINASICO trực thuộc VINACONEX. Nhiệm vụ chủ yếu là : “Nhận thầu xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và kỹ thuật đô thị”


Ngày 05/05/1993: Thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng số 6 - VINASICO

   Theo Quyết định số 168A/BXD-TCLĐ ngày 05/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty xây dựng số 6, trực thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam - Bộ Xây dựng:

   - Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng dân dụng công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở và xây dựng khác; Sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, ngói, tấp lợp, đá ốp lát); Sản xuất cấu kiện bê tông; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh nhà.

 

 

Ngày 31/05/1996: Công ty Xây dựng 6 - VINACONCO6

   Theo Quyết định số 992/BXD-TCLĐ ngày 20/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Thành lập Tổng công ty xuất nhập khẩu xay dựng Việt Nam trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại các đơn vị của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam và một số Đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, Công ty xây dựng số 6 – Tên giao dịch: Vinasico thành Công ty xây dựng 6 – Tên giao dịch: VINACONCO6.


Ngày 01/07/2000: Doanh nghiệp cổ phần hóa đầu tiên của ngành Xây dựng – Tên giao dịch: VICIMEX

   - Là doanh nghiệp cổ phần hóa đầu tiên của ngành Xây dựng và có tên là Công ty cổ phần Xây lắp và Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vicimex). 

   - Vốn điều lệ ban đầu chỉ với: 6.500.000.000 đồng VN (Sáu tỷ, năm trăm triệu đồng VN)

 

 

 

Ngày 04/10/2001: Công ty Cổ phần Vinaconex6 – Tên giao dịch: VINACONEX6., JSC.

   Ngày 04/10/2001 Công ty Cổ phần Xây lắp và Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – Tên viết tắt: VICIMEX được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tên đối ngoại: Vinaconex6 Joint Stock Company – Tên viết tắt: Vinaconex6 .,JSC.


Ngày 01/07/2004: Áp dụng thành công quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000.

 

 

 

Ngày 18/01/2008: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinconex6 (Mã chứng khoán: VC6)

​   Mã chứng khoán: VC6 của Vinaconex 6 Chính thức được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) và ngày 28/01/2008 Cổ phiếu VC6 chính thức thực hiện phiên giao dịch đầu tiên.


♦ Ngày 28/04/2016: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX không còn là cổ đông của Công ty cổ phần Vinaconex6.

   Thực hiện chủ trương tái cấu trúc tại Công ty cổ phần Vinaconex6, ngày 28/4/2016 Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX không còn là cổ đông của VC6 sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ 2.880.000 Cổ phiếu VC6, tương đương 36% Vốn điều lệ VC6 cho Cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Vinaconex6.

 

 

Ngày 27/04/2018: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons - Tên đối ngoại: Visicons Construction and Investment Joint Stock Company.

   Trong tình hình mới, dưới phát triển, đổi mới và hội nhập của ngành Xây dựng trên thị trường trong nước và quốc tế, ngày 27/04/2018 Công ty Cổ phần Vinaconex 6 - Tên viết tắt: VINACONEX6.,JSC  được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons - Tên đối ngoại: Visicons Construction and Investment Joint Stock Company - Tên viết tắt: VISICONS.


♦ Ngày 25/03/2019: MAEDA CORPORATION – Quốc tịch Nhật Bản trở thành cổ đông lớn của VISICONS.

   MAEDA CORPORATION – Tập đoàn Xây dựng hàng đầu Nhật Bản, đối tác chiến lược của VISICONS trở thành Cổ đông lớn sở hữu 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

 

   Với mục tiêu tăng trưởng phát triển bền vững, xác định Thi công xây lắp là lĩnh vực then chốt, đầu tư kinh doanh bất động sản là lĩnh vực mũi nhọn, Visicons luôn nỗ lực phấn đấu để vinh dự là Top các Đơn vị mạnh ngành xây dựng, trở thành “Nhà thầu uy tín, đẳng cấp – Nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp thực hiện sứ mệnh: Xây chữ tín – Dựng niềm tin