Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi


 

 

TẦM NHÌN:

- Visicons sẽ trở thành Nhà thầu chuyên nghiệp hàng đầu trong nước và khu vực

 


 

SỨ MỆNH:

Visicons cung cấp dịch vụ xây dựng Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật chất lượng cao. Chung tay xây dựng xã hội và cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

 

 


 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trung thực:
- Trung thực chính là nền tảng, Visicons luôn thượng tôn pháp luật; minh bạch, rõ ràng trong mọi hoạt động; nêu cao đạo đức nghề nghiệp, coi khách hàng làm trung tâm. 

Trách nhiệm:
- Người lao động là tài sản quý giá nhất, do đó Visicons xây dựng “Nhân hòa” trên cơ sở nhân văn, công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết tập thể.
- Luôn chịu trách nhiệm đến cùng với bất cứ những gì đã cam kết với Khách hàng & Đối tác.
- Tích cực trong các hoạt động vì sự tiến bộ xã hội, phát triển của cộng đồng.

Cam kết:
- Visicons cam kết luôn chủ động chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng năng lực thực thi và nỗ lực hết mình. Luôn thực hiện đúng và đầy đủ những gì đã cam kết với Khách hàng & Đối tác.

 Năng động / Sáng tạo:

- Visicons coi năng động là cơ sở để sáng tạo và sáng tạo là động lực để phát triển. Đề cao tinh thần tích cực, chủ động, tự giác, dám nghĩ, dám làm, liên tục cải tiến để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của thị trường.

- Tích cực làm việc để tạo ra những giá trị cho Đối tác, Khách hàng  và xã hội.

 


 

KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU:

Các chủ đầu tư có uy tín, Dự án có nguồn vốn trong nước và nước ngoài có tính thanh khoản cao.

Sản phẩm dịch vụ lõi:
Thiết kế;
Thi công;
Tổng thầu thiết kế thi công.

Địa bàn hoạt động:
Tại Việt Nam và các nước đang phát triển.

 

 


 

 

LỢI THẾ CẠNH TRANH:

Giải pháp tốt giúp tối ưu thời gian và chi phí. 

Năng lực cốt lõi: Quản lý kinh doanh và quản lý dự án chuyên nghiệp. 
Chất lượng thông tin: Hệ thống quản trị dữ liệu và kết xuất thông tin chính xác, kịp thời.