Lễ trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới của Công ty.

Vào lúc 8h00’ ngày 06/3/2023 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm 5 nhân sự:

  1. Bổ nhiêm: Ông Nguyễn Kiến Trung, Trưởng phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Quyết định số 09 QĐ/VC6-HĐQT ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
  2. Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Cương, Trưởng phòng Đầu tư, kiêm nhiệm chức vụ Người đứng đầu Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 05 QĐ/VC6-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị công ty.
  3. Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Quyền, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị Nôị bộ tại Quyết định số 08 QĐ/VC6-HĐQT ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
  4. Bổ nhiệm: Ông Vũ Công Huy, Phó phòng phụ trách phòng Nhân sự, giữ chức vụ: Trưởng phòng Nhân sự tại Quyết định số 10 QĐ/VC6-HĐQT ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
  5. Bổ nhiệm: Ông Phạm Ngọc Dũng, Phó phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn, giữ chức vụ: Trưởng phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn tại Quyết định số 10 QĐ/VC6-HĐQT ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tham dự Lễ trao quyết định có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn của công ty. Sau khi công bố các quyết định bổ nhiệm, Ban Lãnh đạo đã tặng hoa chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng các nhân sự mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

(Ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT, Ông Hoàng Hoa Cương – Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm)

(Ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT, Ông Hoàng Hoa Cương – Tổng Giám đốc tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các nhân sự mới được bổ nhiệm)

(Các ông/bà trong HĐQT, Ban lãnh đạo công ty chụp ảnh lưu niệm cùng nhân sự mới được bổ nhiệm)