Huấn luyện, phổ biến các quy định về công tác AT-VSLĐ cho Cán bộ, nhân viên khối văn phòng Công ty

Chiều ngày 20/09/2023, tại Hội trường Công ty, Bộ phận An toàn Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons phối hợp với đơn vị - Công ty TNHH Dịch vụ đào tạo và tư vấn AT-VSLĐ Việt Nam tổ chức lớp huấn luyện, hướng dẫn, phổ biến các quy định về công tác AT-VSLĐ cho CBCNV khối Văn phòng Công ty.

Tham dự lớp huấn luyện có mặt đông đủ các ông/ bà trong Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng/ phó các Phòng/ ban đơn vị và cán bộ, nhân viên khối văn phòng Công ty.

Cán bộ, nhân viên Công ty tham gia lớp huấn luyện AT-VSLĐ

Phát biểu khai mạc lớp học, ông Hoàng Hoa Cương – Tổng giám đốc Công ty nhấn mạnh Công ty Visicons luôn chú trọng đến công tác AT-VSLĐ, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ trong công tác triển khai thực hiện các công tác AT-VSLĐ. Với phương châm “An toàn là trên hết”, Công ty mong muốn công tác AT-VSLĐ ngày được nâng cao và hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu pháp luật, bảo vệ sức khỏe Cán bộ nhân viên công ty, đồng thời cam kết không ngừng tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống quản lý AT-VSLĐ và đặc biệt thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn AT-VSLD nhằm nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng đến tất cả các cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất cũng như cán bộ, nhân viên gián tiếp.

Ông Hoàng Hoa Cương – TGĐ Công ty phát biểu khai mạc lớp huấn luyện AT-VSLĐ

Tại buổi huấn luyện, giảng viên GS.TS Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội KHKT AT-VSLĐ Việt Nam truyền đạt những kiến thức cơ bản về chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động. Buổi huấn luyện đã diễn ra nghiệm tục, đảm bảo các nội dung theo kế hoạch đề ra.

GS.TS Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội KHKT AT-VSLĐ Việt Nam trình bày nội dung huấn luyện

Buổi huấn luyện nằm kế hoạch đào tạo thường niên của Công ty về công tác AT-VSLĐ nhằm tăng cường nhận thức, các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác AT-VSLĐ cho cán bộ, nhân viên Công ty. Với việc không ngừng nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên Công ty trong công tác AT-VSLĐ, Công ty Visicons tiếp tục khẳng định mục tiêu của mình trong việc đảm bảo an toàn, sức khỏe và hiệu quả làm việc của cán bộ, nhân viên, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng.