Tuyên dương, khen thưởng các “Tập thể tiêu biểu” năm 2019

Ngày 15/01/2020 tại buổi Tổng kết Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons, thay mặt Công ty ông Lê Thành Diệp đã đọc quyết định Khen thưởng đối với 15 tập thể thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons được tặng thưởng danh hiệu “Tập thể tiêu biểu” vì đã hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Danh sách tập thể phòng/ban công ty đạt “Tập thể tiêu biểu”

 • Tập thể phòng Tài chính – Kế toán
 • Tập thể phòng Hành chính
 • Tập thể phòng Nhân sự
 • Tập thể phòng Quản trị Nội bộ
 • Tập thể phòng Thiết bị thi công
 • Tập thể phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An Toàn
 • Tập thể phòng Đấu thầu – Quản lý hợp đồng

Danh sách tập thể phòng/ban công ty đạt “Tập thể tiêu biểu”

 • Tập thể ban CHCT - Nhà H3 ADG Garden
 • Tập thể ban CHCT - Đại học Việt Đức
 • Tập thể ban CHCT - Bệnh viện Tâm Anh
 • Tập thể ban CHCT - Khách sạn Nha Trang
 • Tập thể ban CHCT - Nhà máy Stanley
 • Tập thể ban CHCT - Nhà máy Hitron Hải Phòng
 • Tập thể ban CHCT - Nhà máy SEOV
 • Tập thể ban CHCT - TMS Land Hùng Vương

(Đại diện các đơn vị được vinh danh Tập thể tiêu biểu nhận hoa và quà)