Nghị quyết thành lập Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, kiện toàn 1 số phòng chức năng và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Nhằm hoàn thiện công tác quản trị, quản lý và điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc văn phòng Công ty và bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm các vị trí quan trọng.

Ngày 14/10/2019 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Visicons, đại điện Hội đồng quản trị công ty, ông Hoàng Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trao quyết định thành lập các phòng chuyên môn và bổ nhiệm nhân sự mới.

(Ông Hoàng Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm)

Các Phòng chuyên môn và Nhân sự được giao nhiệm vụ bao gồm:

  1. Nghị quyết thành lập Văn phòng Đại diện của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 45 NQ/VC6-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 03/09/2019:
  • Địa chỉ giao dịch: Tầng 19, tòa nhà IndoChina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận I,  TP Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm Trưởng phòng đại diện đối với ông Hoàng Duy Hải

Trình độ học vấn chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng

Chức danh hiện tại: Đội trưởng Đội xây dựng số 15

  1. Trợ lý Tổng Giám đốc công ty
  • Bổ nhiệm Trợ lý Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Văn Quyền

Trình độ học vấn chuyên môn: Kiến trúc sư

  1. Quyết định Hợp nhất 2 phòng Đấu thầu – Kinh tế - Kế hoạch và phòng Quản lý hợp đồng thành phòng Đấu thầu – Quản lý hợp đồng với chức năng và nhiệm vụ theo Quyết định số 48 QĐ/VC6-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 11 tháng 10 năm 2019
  • Bổ nhiệm Trưởng phòng đối với ông Nguyễn Lai Thọ

Trình độ học vấn/chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân quản trị kinh doanh

  • Bổ nhiệm Phó phòng đối với ông Phí Chí Kiên

Trình độ học vấn chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Đại diện Ban lãnh đạo công ty ông Hoàng Hoa Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu và giao nhiệm vụ cho các Phòng cũng như các Trưởng, phó các đơn vị mới được bổ nhiệm. Với năng lực, trình độ chuyên môn tốt, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và phát huy kế thừa những thành tích, tin tưởng các ông/bà sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng một tập thể Visicons phát triển bền vững.

(Các ông/bà trong HĐQT, Ban lãnh đạo và Trưởng các bộ phận công ty chụp ảnh lưu niệm)