Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 09/06/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của các Cổ đông và đại diện một số đối tác của Công ty.

Sáng ngày 09/06/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của các Cổ đông và đại diện một số đối tác của Công ty như: Tập đoàn Xây dựng Maeda Nhật Bản – Đối tác chiến lược, cổ đông lớn của VISICONS; Công ty kiểm toán Deloite Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV) chi nhánh Hà Tây; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Điện Biên phủ.

Trong phần báo cáo của Ban Điều hành, Ông Hoàng Hoa Cương – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đã tổng kết lại những điểm nổi bật trong các hoạt động của Visicons trong năm 2019. Theo đó, mặc dù thị trường xây dựng ngày càng cạnh tranh nhưng với sự quyết liệt và nỗ lực không ngừng trong công tác quản lý và điều hành, Công ty vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra với doanh thu đạt 909,259 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 7,942 tỷ đồng.

Các nội dung tờ trình được Đại hội biểu quyết thông qua gồm: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Tờ trình phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020 và Tờ trình giới thiệu đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Tại đại hội cổ đông lần này, Công ty Visicosn đã tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thống nhất số lượng thành viên Hội đông quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 thành viên gồm: Ông Hoàng Hoa Cương, Trần Văn Khánh, Ông Toda Kojt, Ông Nguyễn Minh Tuấn, Ông Nguyễn Phấn Tuấn. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 03 thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Ông Đặng Thanh Huấn, Ông Trần Tuấn Khanh, Ông Nguyễn Kiến Trung. Trong đó, Ông Trần Văn Khánh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và ông Đặng Thanh Huấn đảm nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Visicons. Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT chia sẻ mong muốn Hội đồng quản trị quyết tâm vượt qua những trở ngại khó khăn, phấn đấu tổ chức triển khai hoàn thành tốt những mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và thông qua tại Đại hội. Đảm bảo mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, người lao động để từng bước khẳng định vị thế và thương hiệu Visicons trên thị trường xây dựng Việt nam.

>>> Một số hình ảnh của Hội nghị:

Toàn cảnh Đại hội

Ông Nguyễn Văn Quyền – Trưởng ban Kiểm tra tư cách công bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty

Ông Hoàng Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020; Hoạt động SXKD năm 2019 kế hoạch năm 2020.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo công tác năm 2019 của HĐQT

Bà Mai Phương Anh - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

Tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Văn Khánh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Tặng hoa BKS công ty

Ra mắt Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025