Cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng trường Đại học Nông nghiệp I
 • Cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng trường Đại học Nông nghiệp I
 • Cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng trường Đại học Nông nghiệp I
 • Cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng trường Đại học Nông nghiệp I
 • Cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng trường Đại học Nông nghiệp I
 • Chi tiết dự án

  Dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng trường Đại học Nông nghiệp I

  Chủ đầu tư: Trường Đại học Nông nghiệp I

  Địa điểm: Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội


  Ngày 24/07/2005 giữ Trường Đại học Nông nghiệp I và Công ty Cổ phần Vinaconex 6 đã ký hợp đồng số 130/HĐKT/2006 với nội dung:

  Gói thầu số 2:

  Cải tạo hạ tầng khu quảng trường trung tâm;

  Cải tạo đường giao thông, đường dạo;

  Cây xanh;

  Xây mới đài phun nước;

  Hệ thống chiếu sáng;

  Hệ thống thoát nước.

  Khởi công năm 2006 và hoàn thiện năm 2007.