Hạ tầng vào khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia
 • Hạ tầng vào khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia
 • Hạ tầng vào khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia
 • Hạ tầng vào khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia
 • Hạ tầng vào khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia
 • Chi tiết dự án

  Công trình:   Hạ tầng vào khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia

  Chủ đầu tư:  Đại học Huế

  Địa điểm:      Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


  Năm 2008, Nhà thầu thi công Công ty CP Vinaconex 6 đã trúng gói thầu : "Hạ tầng và Cảnh quan trường Đại học Huế tại Trường Bia" do Trường Đại học Huế làm Chủ đầu tư lựa chọn thi công gói thầu.

  Thông tin dự án:

  - Dự án:                    Cơ sở hạ tầng bên ngoài thuộc trường Đại học Huế

  - Địa chỉ:                   Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

  - Hạng mục:             Hệ thống giao thông quanh trường; Cảnh quan trong trường

  - Cấp công trình:    Cấp II

  - Giá trị Hợp đồng: 37,571 tỷ đồng

  - Khởi công:            Năm 2008 

  - Hoàn thành:          Năm 2010