Gói thầu - ĐT9 - Nhà máy Xi măng Yên Bình
 • Gói thầu - ĐT9 - Nhà máy Xi măng Yên Bình
 • Gói thầu - ĐT9 - Nhà máy Xi măng Yên Bình
 • Chi tiết dự án

  Dự án:          Gói thầu - ĐT9 - Nhà máy Xi măng Yên Bình

  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình

  Địa điểm:      Yên Bái


  Nội dung công việc: Xây dựng tường rào, cổng và đường nội bộ, nhà tắm, nhà ăn ca, hệ thống giá đỡ và ống dẫn trạm khí nén, chiếu sáng, rãnh cáp, hệ thống thoát nước.

  Giá trị hợp đồng:          47 tỷ đồng

  Thời gian khởi công:   Năm 2006

  Thời gian hoàn thành: Năm 2007


  Hình ảnh công trình:

  (Ảnh công trường đang thi công)