Thiết kế và xây dựng Trạm xử lý nước thải tại KCN Thăng Long II - Hưng Yên
 • Thiết kế và xây dựng Trạm xử lý nước thải tại KCN Thăng Long II - Hưng Yên
 • Thiết kế và xây dựng Trạm xử lý nước thải tại KCN Thăng Long II - Hưng Yên
 • Thiết kế và xây dựng Trạm xử lý nước thải tại KCN Thăng Long II - Hưng Yên
 • Thiết kế và xây dựng Trạm xử lý nước thải tại KCN Thăng Long II - Hưng Yên
 • Chi tiết dự án

  Dự án:                 Thiết kế và xây dựng Trạm xử lý nước thải tại KCN Thăng Long II - Hưng Yên

  Chủ đầu tư:        Ban quản lý Khu công nghiệp Thăng Long II

  Nhà thầu chính: Công ty The Zenitaka Corporation


  Sau rất nhiều dự án hợp tác thành công trước đây như nhà máy số 17, 18, nhà máy Daichi, nhà máy Iritani, nhà máy cho thuê số 20, 21. Đây là nhà máy thứ 7 Nhà thầu chính The Zenitaka Corporation tin tưởng và tiếp tục chỉ định hợp tác, ký kết hợp đồng với Công ty CP Vinaconex 6 để cùng triển khai thi công công trình.

  Ngày 02/01/2009 Công ty CP Vinaconex6 Khởi công dự án Nhà máy xử lý nước Khu công nghiệp Thăng Long II - Mỹ Hào - Hưng Yên.

  Thông tin dự án:

  Tên dự án:                  Nhà máy nước và nước thải tại KCN Thăng Long II

  Địa điểm:                    KCN Thăng Long II - Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên

  Nội dung hợp đồng: Thiết kế hạ tầng và Xây dựng nhà máy

  Giá trị hợp đồng:       16,685 tỷ đồng

  Khởi công:                 Ngày 02 tháng 01 năm 2009

  Hoàn thành:               Ngày 15 tháng 05 năm 2009