Trung tâm Y tế huyện Chư Păh

Chi tiết dự án

Công trình:   Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Chư Păh – Tỉnh Gia.

Dự án:           Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2.

Chủ đầu tư:  Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

Địa điểm:       Thị trấn Phú Hòa – Huyện Chư Păh – Tỉnh Gia Lai.


Nội dung công việc:

Xây mới Nhà hành chính, Khoa điều trị.

Cải tạo, nâng cấp Khoa khám và hồi sức cấp cứu, Nhà kỹ thuật


Tiến độ thi công xây dựng:

Khởi công dự án: ngày 20-04-2019

Dự kiến hoàn thành: ngày 20-01-2020

Tiến độ: 270 ngày