Bệnh viện đa khoa Tân Sơn Nhất
 • Bệnh viện đa khoa Tân Sơn Nhất
 • Bệnh viện đa khoa Tân Sơn Nhất
 • Bệnh viện đa khoa Tân Sơn Nhất
 • Bệnh viện đa khoa Tân Sơn Nhất
 • Bệnh viện đa khoa Tân Sơn Nhất
 • Bệnh viện đa khoa Tân Sơn Nhất
 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Bệnh viện đa khoa Tân Sơn Nhất

  Chủ đầu tư:       Công ty CP bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP. HCM

  Địa điểm:           Số 2 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh


  Quy mô công trình:

  Xây dựng các hạng mục:

  Nhà Khám: Diện tích sàn 760 m2

  Nhà B: Diện tích sàn 451 m2

  Nội dung công việc:

  Thi công xây dựng phần móng cọc khoan nhồi và phần thân.

  Thi công xây dựng phần cấu kiện bê tông và cấu kiện thép.

  Tiến độ thi công xây dựng:

  Tiến độ dự kiến: 365 ngày