Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 (Phần hầm) - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Chi tiết dự án

  Công trình:     Công trình Đơn nguyên 2 thuộc dự án: Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

  Chủ đầu tư:    Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

  Địa điểm:        Số 108 Hoàng Như Tiếp – Phường Bồ Đề - Quận Long Biên – Hà Nội


  Nội dung công việc:

  Thi công cọc, móng, tầng hầm, phòng chống mối – Công trình Đơn nguyên 2 thuộc dự án: Bệnh viên đa khoa Tâm Anh

  Quy mô công trình:

  02 tầng hầm

  Tổng diện tích xây dựng: 3.212 m2

  Tiến độ thi công xây dựng:

  Khởi công dự án: ngày 05-09-2018

  Dự kiến hoàn thành dự án: ngày 15-12-2018