Đơn nguyên 2 – Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 – Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Đơn nguyên 2 – Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
 • Chi tiết dự án

  Công trình:    Đơn nguyên 2 – Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

  Chủ đầu tư:   Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

  Địa chỉ:           Số 108 Hoàng Như Tiếp – Phường Bồ Đề - Quận Long Biên – Hà Nội.


  Quy mô công trình:

  Cấp công trình: Cấp II

  Tòa nhà cao: 16 tầng (15 tầng + 1 tum)

  Tầng hầm: 01 tầng

  Diện tích khu đất: 8.732 m2 (Đơn nguyên 1 + Đơn nguyên 2)

  Diện tích xây dựng: 3.212 m2

  Tổng diện tích sàn: 21.600 m2 (Chưa bao gồm phần ngầm)


  Nội dung công việc:

  Thi công cọc, móng, tầng hầm, phòng chống mối 

  Thi công xây dựng các hạng mục trên cos +0.00 (Không bao gồm hạng mục cơ điện)


  Tiến độ thi công xây dựng:

  Khởi công dự án: ngày 05-09-2018 

  Tiến độ:

  100 ngày (Phần ngầm) Từ ngày 05/9/2018;

  400 ngày (Phần thân) từ ngày 05/3/2019.