Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2
 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - Giai đoạn 2

  Nhà thầu chính: Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam

  Địa điểm: Số 2, Đường số 9, KCN VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng


  Quy mô công trình:

  - Thi công nhà công nghiệp 4 tầng nổi, 1 tầng mái

  - Tổng diện tích xây dựng: 36.233 m2

  - Diện tích 1 sàn bê tông : 8.960 m2

  Phạm vi công việc:

  - Thi công xây dựng phần thô, hoàn thiện nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ khác

  Tiến độ thi công xây dựng: 8,5 tháng