Nhà máy Vietinak - KCN Thăng Long II, Hưng Yên
 • Nhà máy Vietinak - KCN Thăng Long II, Hưng Yên
 • Nhà máy Vietinak - KCN Thăng Long II, Hưng Yên
 • Nhà máy Vietinak - KCN Thăng Long II, Hưng Yên
 • Nhà máy Vietinak - KCN Thăng Long II, Hưng Yên
 • Chi tiết dự án

  Công trình: Nhà máy Vietinak - Khu Công nghệp Thăng Long II, Hưng Yên

  Chủ đầu tư/Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây dựng Yoyo

  Địa điểm: Khu Công nghệp Thăng Long II – Yên Mỹ - Hưng Yên

  Nội dung hợp đồng: 

  - Xây dựng nhà máy bao gồm khu vực xưởng chính, nhà văn phòng, móng máy và các nhà phụ trợ khác;

  - Kết cấu Bê tông cốt thép, lắp đặt kết cấu thép mái;

  - Phần xây thô và hoàn thiện.


          Ngày 31/03/2011 Công ty CP Vinaconex6 đã chính thức khởi công xây dựng Công trình nhà máy Vietinak tại Khu Công nghệp Thăng Long II – Yên Mỹ - Hưng Yên với giá trị hợp đồng là 781.000 USD.

          Theo hợp đồng, Công ty CP Vinaconex6 sẽ thi công xây dựng nhà máy bao gồm khu vực xưởng chính, nhà văn phòng, móng máy và các nhà phụ trợ khác. Ngoài ra Công ty cũng thi công kết cấu Bê tông cốt thép, lắp đặt kết cấu thép mái, thi công phần xây thô và hoàn thiện Công trình.

          Dự kiến tiến độ thi công Công trình từ 31/03/2011 đến 31/10/2011.