Nhà máy Shikoku Cable Việt Nam - KCN Đồng Văn II

Chi tiết dự án

Công trình: Nhà máy Shikoku Cable Việt Nam

Nhà thầu chính: The Zenitaka Corporation

Địa chỉ: Lô B-2 Khu công nghiệp Đồng Văn II – Duy Tiên – Hà Nam


Nội dung hợp đồng: Xây dựng và hoàn thiện các hạng mục của dự án

Ngày khởi công: Ngày 22 tháng 10 năm 2011

Tiến độ thi công: Từ 05/10/2011 - 30/06/2012 (269 ngày)


     Ngày 22/10/2011 Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã chính thức khởi công xây dựng Công trình nhà máy Shikoku Cable Việt Nam tại Lô B-2 Khu công nghiệp Đồng Văn II – Duy Tiên – Hà Nam với giá trị hợp đồng là 1.502.600 USD tương đương 31.554.600.000 VNĐ.

    Theo hợp đồng, Công ty CP Vinaconex6 sẽ thi công xây dựng và hoàn thiện nhà máy cùng các hạng mục phụ trợ. Tiến độ thi công Công trình là 269 ngày.