Nhà máy HaNoi Steel Center số 2 - KCN Thăng Long
 • Nhà máy HaNoi Steel Center số 2 - KCN Thăng Long
 • Nhà máy HaNoi Steel Center số 2 - KCN Thăng Long
 • Nhà máy HaNoi Steel Center số 2 - KCN Thăng Long
 • Nhà máy HaNoi Steel Center số 2 - KCN Thăng Long
 • Chi tiết dự án

  Công trình: Nhà máy HaNoi Steel Center số 2 mở rộng tại Lô M-5B,

  Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui

  Địa chỉ: Khu Công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

  Nội dung hợp đồng: Xây dựng và hoàn thiện hạng mục của Dự án

  Ngày khởi công: Ngày 26 tháng 04 năm 2012

  Tiến độ thi công: 166 ngày


          Sau Công trình Nhà máy HaNoi Steel Center Factory năm 2004, ngày 26/04/2012, Công ty Cổ phần Vinaconex6 lại tiếp tục khởi công xây dựng nhà máy HaNoi Steel Center số 2 mở rộng tại Lô M-5B, Khu Công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội với giá trị hơn 20 tỷ đồng. Công trình do Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui làm chủ đầu tư.