Nhà máy sản xuất nước tinh khiết TH true Milk
 • Nhà máy sản xuất nước tinh khiết TH true Milk
 • Nhà máy sản xuất nước tinh khiết TH true Milk
 • Nhà máy sản xuất nước tinh khiết TH true Milk
 • Nhà máy sản xuất nước tinh khiết TH true Milk
 • Nhà máy sản xuất nước tinh khiết TH true Milk
 • Nhà máy sản xuất nước tinh khiết TH true Milk
 • Nhà máy sản xuất nước tinh khiết TH true Milk
 • Nhà máy sản xuất nước tinh khiết TH true Milk
 • Nhà máy sản xuất nước tinh khiết TH true Milk
 • Nhà máy sản xuất nước tinh khiết TH true Milk
 • Chi tiết dự án

  Công trình:           Nhà máy sản xuất nước tinh khiết TH true Milk

  Chủ đầu tư:         Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên.

  Nhà thầu chính:  Công ty TNHH Maeda Việt Nam.

  Địa điểm:              Nghĩa Đàn - Nghệ An


  Quy mô công trình:

  - Nhà công nghiệp 01 tầng

  - Diện tích xây dựng: 36000 m2

  Phạm vi công việc:

  Thi công từ móng đến hoàn thiện phần xây dựng, hạ tầng ngoài nhà của dự án.

  Nội dung hợp đồng:

  Thi công từ móng đến hoàn thiện phần XD, hạ tầng ngoài nhà của dự án. 

  Tiến độ thi công xây dựng:

  Từ ngày 17/10/2017 đến 30/8/2018