Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons

Sáng ngày 30/03/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (mã Chứng khoán: VC6)

Sáng ngày 30/03/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (mã Chứng khoán: VC6) đã được tổ chức thành công tốt đẹp với sự tham dự của các Cổ đông và đại diện một số đối tác lớn như: Tập đoàn Xây dựng Maeda Nhật Bản, Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ, Ngân hàng BIDV Hà Tây.

Ông Hoàng Hoa Cương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành Hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Trong báo cáo của Ban điều hành, ông Hoàng Hoa Cương – Tổng Giám đốc đã tổng kết lại những điểm nổi bật của Visicons trong năm 2020 và định hướng của năm 2021, ông nhấn mạnh về sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong công tác chỉ đạo điều hành, tạo dựng sự ổn định cho Visicons và uy tín với Nhà đầu tư để họ tiếp tục tin tưởng hợp tác lâu dài với Visicons.

Ông Trần Văn Khánh Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT chia sẻ: “Trong điều kiện kinh tế xã hội bị ảnh hưởng do dịch bện Covid 19, Công ty  đã tích cức tiếp thị đấu thầu các dự án nguồn vốn FDI (từ các Chủ đầu tư Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc) và các Chủ đầu tư có uy tín trong nước. Duy trì ổn định nguồn việc xây lắp, đạt chỉ tiêu doanh thu kế hoạch. Hệ thống quản lý chất lượng, điều hành và thi công xây dựng được đánh giá và xác nhận cấp Giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015. Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp của Công ty được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001 – 2018. Công ty được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học  và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Đăng ký bảo hộ là Chủ của Nhãn hiệu VISICONS.”

Các nội dung tờ trình được Đại hội biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao gồm: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Tờ trình phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao năm 2021 và Tờ trình giới thiệu đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Ông Nguyễn Văn Quyền – Trưởng ban Kiểm tra tư cách công bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty

Ông Nguyễn Kiến Trung Thông qua quy chế làm việc, nhân sự của Đại hội

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thông qua chương trình nghị sự Đại hội

Bà Mai Phương Anh - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Cổ đông đăng ký tham gia đại hội

Cổ đông tham gia phát biểu tại Đại hội