Visicons tham gia hoạt động giao lưu cùng Khoa XDDD&CN – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nhận lời mời từ Khoa XDDD&CN – Trường Đại học Xây dựng, Công ty đã cử đại diện tham gia Hội đồng chấm thi tốt nghiệp và lễ Chia tay giảng đường – Hướng nghiệp sinh viên đối với các sinh viên khối XE và XF.

Tại buổi lễ Chia tay giảng đường – Hướng nghiệp sinh đại diện lãnh đạo Công ty đã chia sẻ về kinh nghiệm làm việc cũng như góc nhìn đánh giá của nhà tuyển dụng về thị trường lao động hiện nay giúp sinh viên có những góc nhìn tổng quan và thực tế nhất về môi trường làm việc, định hướng cũng như mục tiêu nghề nghiệp của bản thân, giới thiệu đén các bạn sinh viên về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty, cũng như chia sẻ các cơ hội việc làm tại Công ty trong thời gian tới.

Sự tham gia của Công ty trong các hoạt động trên nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Công ty và Khoa XDDD&CN, nâng cao uy tín và hình ảnh Công ty góp phần tuyển dụng các nhân sự có chất lượng phục vụ sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.