Buổi tổng kết cuối năm và liên hoan tất niên năm 2022

Ngày 11/01/2023, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã tổ chức Hội nghị tổng kết cuối năm và liên hoan tất niên năm 2022. Sự kiện có sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo, khách hàng thân thiết và các đối tác chiến lược cùng tập thể CBNV của Visicons

Tại hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SXKD trong năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 đồng thời chia sẻ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, định vị và phát triển thương hiệu VISICONS.

Tại hội nghị Công ty cũng đã tổ chức vinh danh đại diện các tập thể Phòng/ban đơn vị đã có nhiều cố gắng đạt thành tích tốt trong năm.

Hội nghị tổng kết cuối năm và liên hoan tất niên năm 2022 của Công ty đã diễn ra vui vẻ, đầm ấm và đầy ý nghĩa.