Lễ cất nóc công trình Bệnh viện đa khoa Tâm Anh - Đơn nguyên 2

Ngày 13/07/2019, Tại công trình Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Ban chỉ huy công trình phối hợp với Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đã tổ chức Lễ cất nóc công trình Đơn nguyên 2 – Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

(Toàn cảnh công trình Bệnh viện Tâm Anh - Đơn nguyên 2)

Sự kiện cất nóc đánh dấu BCH công trình đã hoàn thành cơ bản phần thô công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư. Thông qua buổi lễ, Chủ đầu tư đánh giá cao năng lực thi công của Công ty Visicons, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của BCH công trình.

(Nghi lễ cất nóc công trình)

(Công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông tầng 15)

Tại thời điểm cất nóc công trình, BCH công trình đang tiến hang đổ bê tông tầng 15, đồng thời hoàn thành công tác xây, trát ngoài các tầng cũng như tiến hành thi công các hạng mục còn lại của công trình để kịp tiến độ của dự án.