Thư chúc mừng Nhân dịp kỷ niệm 30 Năm ngày thành lập Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons của Ban lãnh đạo Công ty

Nhân dịp 30 Năm ngày thành lập Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư VISICONS (06/8/1991 - 06/8/2021), thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty đã gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ Cán bộ công nhân viên VISICONS, sau đây là toàn văn của Thư chúc mừng: