Xây dựng nhà máy Công ty TNHH Sumitomo Osaka Cement (SOC) Việt Nam
  • Xây dựng nhà máy Công ty TNHH Sumitomo Osaka Cement (SOC) Việt Nam

Chi tiết dự án

Công trình:           Xây dựng nhà máy Công ty TNHH Sumitomo Osaka Cement (SOC) Việt Nam

Nhà thầu chính:   Công ty TNHH Meada Việt Nam

Địa điểm:              Khu công nghiệp Thăng Long II - Yên Mỹ - Hưng Yên


Nội dung hợp đồng:

Xây dựng và hoàn thiện các hạng mục của dự án.

Tiến độ:

Dự kiến tiến độ thi công Công trình là 87 ngày.

 

Giai đoạn I:

Ngày 22/11/2011 Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã chính thức khởi công xây dựng Công trình nhà máy mới VN (GĐ1) của Công ty TNHH Sumitomo Osaka Cement (Soc) Việt nam tại Khu công nghiệp Thăng Long II - Yên Mỹ - Hưng Yên với giá trị hợp đồng là 3.408.130 USD tương đương 71.570.730.000 VNĐ.

Theo hợp đồng, Công ty Cổ phần Vinaconex6 sẽ thi công xây dựng và hoàn thiện nhà máy cùng các hạng mục của dự án. Tiến độ thi công Công trình là 241 ngày.


Giai đoạn II:

Tiếp theo hợp đồng thi công xây dựng nhà máy mới VN (GĐ1) của Công ty TNHH Sumitomo Osaka Cement (SOC) Việt nam; Ngày 03/04/2012, Công ty Cổ phần Vinaconex6 tiếp tục thi công xây dựng và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ cho dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Sumitomo Osaka Cement (SOC) Việt Nam tại Khu Công nghiệp Thăng Long II - Yên Mỹ  Hưng Yên với giá trị hơn 12 tỷ đồng. Công trình do Công ty TNHH Meda Việt Nam làm chủ đầu tư.