Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Chi tiết dự án

  Công trình:     Xây dựng Trường mầm non số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

  Chủ đầu tư:   Công ty TNHH Đầu tư toàn cầu Tràng An

  Địa điểm:       Số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội


  Nội dung công việc:

  Thi công kết cấu, hoàn thiện Trường mầm non và các hạng mục phụ trợ thuộc công trình

  Thi công phần móng, tầng hầm và hoàn thiện phần xây dựng, hạ tầng ngoài nhà, chống thấm và chống mối.

  Quy mô công trình:

  Thi công trường học cao 04 tầng và 01 tầng hầm

  Tổng diện tích xây dựng: 6.060 m2

  Tiến độ xây dựng:

  Tiến độ thi công xây dựng: 180 ngày