Nhà máy Toyo Denso - KCN Nam Sách
  • Nhà máy Toyo Denso - KCN Nam Sách

Chi tiết dự án

Dự án:                    Mở rộng nhà máy (GĐ2) Toyo Denso

Nhà thầu chính:    Công ty TNHH Meada Việt Nam

Địa điểm:               Khu công nghiệp Nam Sách, Xã Nam Đồng, Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Hải Dương


Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso ( VNTEC) - Thành viên của Toyo Denso Group, là một doanh nghiệp 100% vốn của Nhật Bản được thành lập năm 2007,có trụ sở tại khu công nghiệp Nam Sách, Hải Dương. Tập đoàn Toyo Denso sản xuất các linh kiện phụ tùng, xe máy với nhiều nhà máy ở Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan, ...

Ngày 01/7/2013, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã khởi công công tác thi công cho NM cho dự án mở rộng NM (giai đoạn 2) của Công ty TNHH VN Toyo Denso tại Khu công nghiệp Nam Sách, Hải Dương với giá trị hợp đồng là 32.340.000.000 VNĐ.