Nhà máy Katolec tại KCN Quang Minh – Hà Nội
  • Nhà máy Katolec tại KCN Quang Minh – Hà Nội

Chi tiết dự án

Công trình:           Nhà máy Katolec tại KCN Quang Minh – Hà Nội

Nhà thầu chính:   Công ty TNHH Maeda Việt Nam

Địa chỉ:                  Khu công nghiệp Quang Mình - Mê Linh Hà Nội


Nội dung hợp đồng: 

- Xây dựng nhà máy 5000 m2  bao gồm khu vực xưởng chính, nhà văn phòng, móng máy và các nhà phụ trợ khác;

- Thi công móng: Hệ đài, giằng móng Bê tông cốt thép đổ tại chỗ;

- Thi công phần kết cấu thô, bê tông đổ bù;

- Phần xây thô và hoàn thiện.

Tiến độ thi công:

Khởi công:    20/03/2011

Hoàn thành:  30/12/2011


Ngày 20/03/2011 Công ty CP Vinaconex6 đã chính thức khởi công xây dựng Công trình nhà máy Katolec tại Khu Công nghệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội với giá trị hợp đồng là 2.079.000 USD.

Theo hợp đồng, Công ty CP Vinaconex6 sẽ thi công xây dựng nhà máy 5000 mbao gồm khu vực xưởng chính, nhà văn phòng, móng máy và các nhà phụ trợ khác. Các công việc thực hiện chính gồm: Hệ đài, giằng móng Bê tông cốt thép đổ tại chỗ, thi công lắp dựng cấu kiện Bê tông cốt thép tiền chế, kết cấu thô, bê tông đổ bù, thi công phần xây thô và hoàn thiện Công trình.