Nhà kho - Công ty Toyo Denso Việt Nam
  • Nhà kho - Công ty Toyo Denso Việt Nam

Chi tiết dự án

Công trình:           Nhà kho - Công ty Toyo Denso Việt Nam

Nhà thầu chính:   Công ty TNHH Meada Việt Nam

Địa điểm:              KCN Nam Sách, Xã Nam Đồng, Ái Quốc, Thành phố Hải Dương


Quy mô công trình:

- Thi công nhà công nghiệp 02 tầng nổi

- Tổng diện tích xây dựng: 5.100 m2

- Diện tích sàn bê tông : 3.400 m2

Phạm vi công việc:

- Thi công xây dựng phần thô và hoàn thiện

- Thi công đường nội bộ, hệ thống thoát nước ngoài nhà và công trình phụ trợ

Tiến độ thi công xây dựng: 225 ngày