Khách sạn Grace - Thái Nguyên

Chi tiết dự án

Công trình:   Thi công cơ điện cho dự án: Khách sạn Grace, Thái Nguyên, Việt Nam

Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Samkoo Vina

Địa điểm:      Thái Nguyên


Giá trị hợp đồng: 35.200.000.000 VNĐ.

Tiến độ thi công: 365 ngày