Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Vào sáng ngày 21/6/2016, tại Trụ sở Công ty CP Vinaconex 6 - Tầng 5, tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty CP Vinaconex 6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016...

Vào sáng ngày 21/6/2016, tại Trụ sở Công ty CP Vinaconex 6 - Tầng 5, tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty CP Vinaconex 6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Khách mời tham dự Đại hội có ông Vũ Quý Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vinaconex, ông Nguyễn Ngọc Điệp – Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Vinaconex, ông Đặng Thanh Huấn – Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty Vinaconex và các đại diện một số đối tác Công ty; Công ty kiểm toán Deloite Việt Nam, Ngân hàng BIDV Hà Tây, ngân hàng MB Điện Biên Phủ.

Đại biểu tham dự Đại hội có các ông/bà trong HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; các cán bộ chủ chốt; CBCNV Công ty; cùng sự tham dự của 71 cổ đông sở hữu/đại diện cho 6.121.899 cổ phần tương đương 76,5% tổng số cổ phần có quyền tham dự/biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Vinaconex6.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex6

2. Đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Điệp

- Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Ngọc

- Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên  BKS của ông Nguyễn Văn Hà

3. Danh sách nhân sự trúng cử bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Ông Trần Văn Khánh

- Ông Nguyễn Minh Tuấn

4. Danh sách nhân sự trúng cử bổ sung làm thành viên BKS Công ty CP Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Ông Lê Thành Diệp

Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với sự tán thành 100% của các Cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Toàn cảnh Đại hội

Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex phát biểu tại Đại hội

Cổ đông bỏ phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020 được bầu bổ sung tại Đại hội

Lãnh đạo Tổng công ty CP Vinaconex chụp ảnh kỷ niệm với các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu bổ sung tại đại hội