Cổ phiếu VC6 của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons (Vinaconex 6) được Niêm Yết trên sàn HNX

Ngày 28/01/2009 cổ phiếu VC6 của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons (Vinaconex 6) được Niêm Yết trên sàn HNX:

(Buổi lễ Niêm yến cổ phiếu Vinaconex 6 trên sàn chứng khoán - Mã chứng khoàn VC6)

(Đánh kẻng Khai chứng mã chứng khoán VC6 trên sàn chứng khoán)

(Buổi tiệc trong buổi lễ khai trương Niêm yết mã chứng khoán VC6)