Lễ cất nóc chung cư H3 Sao Ánh Dương - Quận Hoàng Mai - Hà Nội