Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Maeda Corp và Visicons JSC năm 2019