Lễ khánh thành Tòa nhà căn hộ cho thuê Tư Đình, Long Biên – Hà Nội