Hội thảo về “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sửa chữa, tăng cường kết cấu công trình”