Hội phụ nữ Visicons thăm quan Danh thắng Tràng An (08-3-2019)